‘Türkiye modeli’nin bir senesi

önce “Çin modeli” olarak sunulan, sonrasında hem “Çin modeli”nin hiç de o kadar basit bir model olmadığının anlaşılmasıyla hem de daha “yerli ve milli” bir ad arayışıyla “Türkiye ekonomik modeli”ne çevrilen ekonomi politikaları uygulamaları da birinci senesini doldurdu.